Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija.
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Općine Novigrad.
NAZIV PROJEKTA: IZGRADNJA INFRASTRUKTURE U POSLOVNOJ ZONI PRIDRAGA 1
Ovim projektom omogućuje se osnovna zajednička infrastruktura u Gospodarskoj zoni “Pridraga 1” čime se stvaraju osnovni preduvjeti za privlačenje MSP-a

VRIJEDNOST PROJEKTA

14.992.351,00
kuna s PDV-om

KORISNIK

Općina
Novigrad

IZNOS EU SUFINANCIRANJA

9.421.003,15
kuna s PDV-om

RAZDOBLJE PROJEKTA

01.06.2019.
- 01.04.2023.

CILJEVI PROJEKTA

  • Izgrađena fizička (zajednička, osnovna) infrastruktura površine 10.481 m2.
  • Novi MSP-ovi koji posluju u zoni i to najmanje 5 novih MSP-a.
  • Izgrađeni gospodarski objekti od strane MSP-a čime bi se aktiviralo 70% površine zone odnosno 9,5 ha.

O POSLOVNOJ ZONI

Novi poduzetnički dragulj – Pridraga 1 nova je poslovna zona udaljena 30 km od Zadra. Smještena je sa sjeverne strane državne ceste D502 (D. Zemunik-Smilčić-Karin) u naselju Pridraga. Udaljena je samo 8 kilometara od čvora autoceste Zadar 2, što joj omogućava vrlo povoljan položaj. Iako je njezina namjena prvenstveno gospodarsko-proizvodnog karaktera, moguća je i uporaba za druge sadržaje poput uslužnih, trgovačkih te komunalnih djelatnosti.


Radi se o zoni ukupne površine 152.274 m2, od kojih je cca 126.266 m2 predviđeno za prodaju. Unutar poslovne zone formirat će se parcele prema iskazanom interesu i stvarnim potrebama poduzetnika. Zemljišta su u potpunosti infrastrukturno opremljena: prometnice, javna rasvjeta, elektronička komunikacijska infrastruktura, voda, oborinska i sanitarna odvodnja s pripadajućim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda te električna energija.

Općina Novigrad poduzetnicima će omogućiti pogodnost plaćanja komunalne obveze na određeni period koji će biti uređen Ugovorom o kupoprodaji.

O PROJEKTU

Ovim projektom omogućuje se osnovna zajednička infrastruktura (prometna, vodoopskrba, sanitarna i oborinska odvodnja, elektroenergetika, javna rasvjeta, EKI, uređaj za pročišćavanje) u Gospodarskoj zoni “Pridraga 1” čime se stvaraju osnovni preduvjeti i omogućuje se povoljno okruženje za privlačenje MSP-a koji imaju potrebu za pokretanje nove poslovne (proizvodne ili uslužne) djelatnosti ili razvoj postojećeg MSP-a na području Općine Novigrad. Izgradnjom infrastrukture u GZ Pridraga 1 osiguravaju se površine za bavljenje gospodarskom djelatnosti, privlačenje investitora, razvoj gospodarstva i povećanje zaposlenosti, što u konačnici dovodi do povećanja razvijenosti

O PODRUČJU

Zadarska županija krije prave potencijale kad je riječ o poduzetničkim pothvatima. Jedan od njih je i Općina Novigrad, koja u posljednjih nekoliko godina nudi bezbroj mogućnosti za sve one koji u budućnosti žele ubirati plodove gospodarskog procvata.

Iako se na prvu pomisao Sjeverna Dalmacija veže isključivo uz turizam, relativno malo, ali raznoliko gospodarstvo, ono je što ovu regiju čini jedinstvenom za ulaganje. Tako, primjerice, u strukturi gospodarstva zadarskog područja, osim turizma, ribarstva, marikulture i brodarstva, uvelike dominiraju trgovina te prerađivačka industrija. To dokazuje i podatak koji govori o tome kako ova regija igra veliku ulogu u važnim ekonomskim pokazateljima koji čine približno 2,5 – 3% gospodarstva u Hrvatskoj.

Prepoznavši razvojne potencijale na zadarskom području, regionalna politika želi i manjim mjestima osigurati njihov dio kolača, zbog čega je Općina Novigrad raspisala javni poziv na iskaz interesa za kupnju građevinskog zemljišta poslovne namjene u novoj gospodarskoj zoni.

FOTOGALERIJA

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

Joso Klapan, Općinski načelnik
Tel. 023 / 375 004
E-mail: info@opcina-novigrad.hr

KORISNIK

OPĆINA NOVIGRAD
Trg kralja Tomislava 1
23312 Novigrad
Tel. 023 375 004 | Fax 023 375 149
pisarnica@opcina-novigrad.hr

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz fond za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Općine Novigrad. Sva prava pridržana.

Izjava o kolačićima | Pravila o privatnosti